Aktuális

 • 30
  JÚN 2018
  Snoezelen terápia
  Új eszközökkel gazdagodott a Snoezelen terápiás szoba
 • 31
  MÁJ 2018
  Mini Speciális Olimpia az AISB-ben a Budapest XVIII. Kerületi SOFI részvételével
  Közös játék, sport és kézműves program, Mini Speciális Olimpia megrendezésére került sor az International School of Budapest szervezésében a SOFI tanulóinak részvételével
 • 26
  ÁPR 2018
  Mezítlábas ösvény a SOFI-ban
  Az Életjel Alapítvány szervezésében mezítlábas (Kneipp) ösvény kialakítására került sor a SOFI-liget iskolaudvaron. A munkálatokat a Ford Alapítvány 70 munkatársa végezte
 • 25
  ÁPR 2018
  Integrált sportnap a SOFI-ban
  Nagysikerű integrált sportnapot tartottak a SOFI és az AISB diákjainak részvételével
 • 18
  ÁPR 2018
  Szülőklub 2018
  A Szülőklub áprilisi előadója volt Milanovich Dominika, a TASZ Egyenlőségprojekt munkatársa
 • 31
  MÁR 2018
  Legjobb dolog a táborozás
  Az Életjel Alapítvány nyaranta három alkalommal szervez táborozást a szervezet tulajdonában lévő táborhelyen, Kiskunmajsa Tajó tanyán. A diákok számos élménnyel gazdagodva térnek vissza a nyaralásról
 • 28
  MÁR 2018
  Környezetvédelmi játszóház
  Az Életjel Alapítvány 20. alkalommal szervezett környezetvédelmi játszóházat a Budapest XVIII. Kerületi SOFI diákjainak
 • 15
  OKT 2017
  Mezítlábas sétány
  Mezítlábas sétány kialakítását tervezzük
 • 6
  OKT 2017
  Auchan önkéntesek
  A Soroksári Auchanból érkezett önkéntesek szépítették iskolánkat
 • 20
  JÚN 2017
  BMM képességfejlesztő módszer
  Akkreditált képzésen vettek részt a SOFI pedagógusai az Életjel Alapítvány támogatásával
Family

Szülőklub

Érdekes programokkal, tanulságos találkozókkal és előadásokkal Önt is várja szülőklubunk.


Location

Iskola

Látogassa meg az alapítványunk által támogatott iskola weboldalát!

www.sofi.hu


Szülőklub


  

Együtt könnyebb!
 Szülőklub tanulásban és értelmileg akadályozott, autista gyermeket nevelő családok számára

 


Üdvözöljük Önöket a Szülők Klubja oldalán. Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk!
 
Alapítványunk 1996-ban jött létre, szülői kezdeményezéssel, a XVIII. Kerületi SOFI tanulóinak megsegítésére. Már a kezdetektől felmerült a szülők részéről egy jogos igény, hogy szervezzünk klubot azoknak a szülőknek, akik sérült gyermeket nevelnek.  
Tapasztaltunk szerint a szülők számára nagy segítséget jelent, ha a fogyatékkal élő gyermeke nevelésével kapcsolatos gondjaikat, örömeiket, eredményeiket szülőtársaikkal megbeszélhetik, szakemberektől segítséget kapnak a tanulók életvezetési,  egészségügyi, gyermekvédelmi, munkába állással kapcsolatos és egyéb kérdésekben.  
A szülők mellett a résztvevő pedagógusok, óvodapedagógusok is sok hasznos ismeretet szereznek a klub foglalkozásain, melyet a fogyatékos gyermekek fejlesztésével kapcsolatban hatékonyan felhasználnak.
Alapítványunk a klub működtetése mellett gondot fordít az intézményben tanuló gyermekek optimális fejlesztéséhez szükséges tárgyi  feltételek javítására. A szülők nagy örömmel fogadták, hogy az Életjel Alapítvány  2014. évben Snoezelen terápiás szobát alakított ki a Sofi-liget iskolaépületben, autista gyermekek fejlesztése céljából  A  "Csoda-kuckó" 100 %-os kihasználással működik, mert szinte minden tanulócsoport folyamatosan igénybe veszi a különleges fejlesztési lehetőséget.

 

Céljaink

 
 • Olyan aktív szülői közösség létrehozása, amelynek tagjai elfogadják egymás helyzetét,  értik és megértik gyermekük nehézségeit, így maguk is elfogadóbbá tudnak válni saját élethelyzetüket illetően, és biztosabban gyakorolva érdekérvényesítő képességüket, szülői szerepüket, partnerként tudnak részt venni a gyermekekért folyó munkánkban
 • Lehetőség biztosítása közösségi találkozókra, szabadidős programokra, információgyűjtésre - és cserére (aktív, online szülőfórum)
 • Problémakezelés, konfliktus-megbeszélés, tanácsadás
 • Az utazó gyógypedagógusi hálózat által ellátott gyermekek szüleinek bevonása közösségünkbe, helyzetük segítése
 • Annak tudatosítása a szülőkben, hogy problémáikkal nincsenek egyedül, más szülőktől és szakembereinktől is várhatnak megértést és tanácsokat
 • A formális keretek mellett egy másfajta, kötetlenebb lehetőség biztosítása az intézményünkkel és az itt dolgozó szakemberekkel való találkozásra
 • tanácsadás hozzáértő szakemberek - gyermekorvos, pszichológus, mentálhigiéniai szakember, Salva Vita Alapítvány munkatársainak bevonásával, lehetőség biztosítása nevelési és egyéb kérdések megbeszélésére, irányított életvezetésre
 • Az Életjel Alapítvány Tajó táborhelyének bemutatása, ahol az intézmény tanulói a szorgalmi időben és nyári szünidőben felejthetetlen napokat töltenek el
Szülőklub vezetője: Turcsányi Erzsébet pedagógus 


A Szülők klubja Önökért jött létre, és csak az  Önök közreműködésével tud hatékonyan működni. Kérem, látogassanak el programjainkra. Várjuk Önöket szeretettel!

 
                     

A Szülőklub programjai  2017. február hónaptól: 

1.  Gyógytornász tájékoztatása az egészséges testmozgásról, tartászavarokról
Tapasztalható, hogy a fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok körében még több a hanyag tartású, különböző mozgászavarral küszködő gyermek. A gyógytornász  megfelelő információt biztosít arról, mit tehetnek a szülők annak érdekében, hogy a helyes testtartásra, egészséges testmozgásra neveljék gyermeküket, illetve tanácsot ad a problémák kiküszöbölésére
 
2. A szülőknek információk átadása, szolgáltatása az őket érintő rendeletekről, törvényekről, belső szabályozókról esetleges változásokról, szakemberek bevonásával
Segítségnyújtás a szülőknek a hivatalos ügyek intézésében (fogyatékossági járadék, leszázalékolás, rokkant nyugdíj és egyéb támogatások – pl. utazási támogatás – elintézésében, esetleg nyomtatványok beszerzésében és kitöltésében)
 
3.  Iskolaorvos tájékoztatása a gyermekek fejlődésével, egészségügyi problémáival kapcsolatos kérdésekről. Az intézményben évek óta iskolaorvos kíséri figyelemmel a gyermekek fejlődését. A foglalkozás során tájékoztatást nyújt a leggyakrabban előforduló egészségügyi kérdésekről
 
4. Munkába állással, foglalkoztatással kapcsolatos kérdések Nagy problémát jelent a szülők számára, hogy az intézmény elhagyását követően lehetőség szerint munkalehetőséghez jusson gyermekük. Ehhez kívánunk megfelelő tájékoztatást biztosítani munkaügyi szakember közreműködésével (XVIII. Kerületi Munkaügyi Központ)
 
5. Lakóotthonok működésével kapcsolatos tájékoztató Több éve felvetődő probléma a szülők részéről, milyen lehetőséget tudnak majd biztosítani gyermeküknek a későbbiek során a tartós elhelyezéshez. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani azoknak a lakóotthonoknak a bemutatásával, ahol jó gyakorlat tapasztalható, illetve a foglalkozások befejezése alkalmával személyes látogatást teszünk a Márton Lakóotthonban (Nyúl köszség)

6. A kozmetikus válaszol – higiéniai kérdések Az előző évi program keretében számos szülő kérte az ismételt tanácsadást, melyet a 2016/17. évi szülőklubon szeretnénk megismételni.
 
7. Záró program: látogatás a Márton Lakóotthonban (Nyúl község) 
Egy alkalommal az Életjel Alapítvány Tajó táborhelyén kertépítésre, szabadidős program lebonyolítására kerül sor, melyen a szülők, tanulók valamint az iskola pedagógusai vesznek részt.

A rendezvény helyszíne:  XVIII. ker. SOFI (1181 Budapest, Kondor Béla st.15.)
Időpontja: havi rendszerességgel, minden hónap első keddjén, du. 16.30 órai kezdettel                                                  Életjel Alapítvány kuratóriuma

 
 
 bottom