Aktuális

 • 30
  JÚN 2018
  Snoezelen terápia
  Új eszközökkel gazdagodott a Snoezelen terápiás szoba
 • 31
  MÁJ 2018
  Mini Speciális Olimpia az AISB-ben a Budapest XVIII. Kerületi SOFI részvételével
  Közös játék, sport és kézműves program, Mini Speciális Olimpia megrendezésére került sor az International School of Budapest szervezésében a SOFI tanulóinak részvételével
 • 26
  ÁPR 2018
  Mezítlábas ösvény a SOFI-ban
  Az Életjel Alapítvány szervezésében mezítlábas (Kneipp) ösvény kialakítására került sor a SOFI-liget iskolaudvaron. A munkálatokat a Ford Alapítvány 70 munkatársa végezte
 • 25
  ÁPR 2018
  Integrált sportnap a SOFI-ban
  Nagysikerű integrált sportnapot tartottak a SOFI és az AISB diákjainak részvételével
 • 18
  ÁPR 2018
  Szülőklub 2018
  A Szülőklub áprilisi előadója volt Milanovich Dominika, a TASZ Egyenlőségprojekt munkatársa
 • 31
  MÁR 2018
  Legjobb dolog a táborozás
  Az Életjel Alapítvány nyaranta három alkalommal szervez táborozást a szervezet tulajdonában lévő táborhelyen, Kiskunmajsa Tajó tanyán. A diákok számos élménnyel gazdagodva térnek vissza a nyaralásról
 • 28
  MÁR 2018
  Környezetvédelmi játszóház
  Az Életjel Alapítvány 20. alkalommal szervezett környezetvédelmi játszóházat a Budapest XVIII. Kerületi SOFI diákjainak
 • 15
  OKT 2017
  Mezítlábas sétány
  Mezítlábas sétány kialakítását tervezzük
 • 6
  OKT 2017
  Auchan önkéntesek
  A Soroksári Auchanból érkezett önkéntesek szépítették iskolánkat
 • 20
  JÚN 2017
  BMM képességfejlesztő módszer
  Akkreditált képzésen vettek részt a SOFI pedagógusai az Életjel Alapítvány támogatásával
Family

Szülőklub

Érdekes programokkal, tanulságos találkozókkal és előadásokkal Önt is várja szülőklubunk.


Location

Iskola

Látogassa meg az alapítványunk által támogatott iskola weboldalát!

www.sofi.hu


Montessori eszközök


Béres Mária Montessori nyomán - BMM módszer alkalmazása a SOFI-ban 


A 2014/15. oktatási évtől három tanulócsoportban  a BMM módszer  bevezetésére került sor a XVIII. Kerületi SOFI-ban. A módszer szakszerű alkalmazásához több gyógypedagógus 30 órás akkreditált képzésen vett részt, hogy elsajátítsa a szükséges ismereteket (Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott BMM módszere. A BMM módszer alkalmazásához szükséges eszközök beszerzését a Flextronics Kft támogatásával biztosította az Életjel Alapítvány.
    

Mit jelent számunkra a BMM MÓDSZER?

Ugyanazokat a tanulási tartalmakat ismertetjük meg itt is a gyermekekkel, mint bármely gyógypedagógus. Csak a gyermeki ismeretszerzés útja más. Azonos életkorú gyermekekkel dolgozunk, akik különböző fejlettségi szinten állnak és fejlődésük bizonyos szakaszában egy – egy területre különösen fogékonyak, akár az ép társaik! A gyermekeket állandóan figyeljük, megfigyeljük és így folyamatosan tudjuk a pedagógiai folyamatot a gyermekek spontán aktivitására építeni.
Nincs 45 perces óra, a gyermekek szabadon mozognak a teremben. Biztosítva vannak a fejlődésükhöz a feltételek. Szükséges segíteni, támogatni a felfedezéseiket, viszont csak a legszükségesebb esetben szabad beavatkozni. A szabad mozgás által a tanulás közben is folyamatosan kielégül a mozgásigényük, ez által hosszabb időn keresztül tudnak figyelni, dolgozni.
Montessori-szellemű nevelés közvetve vagy közvetlenül, de mindenképpen nagymértékben elősegíti a gyermekek szocializációját és kognitív képességeik kibontakoztatását. A tevékenységek során lehetőség nyílik a szabad mozgásra, tanulás közben is folyamatosan kielégül a gyermekek mozgásigénye. Ezáltal biztosítja, a szükséges pihenőket a gyermekek számára, így hosszabb időn keresztül tudnak dolgozni, tanulni. Minden gyermek az egyéni tempójának megfelelően tud haladni. A tevékenykedés során kialakul az önálló munkavégzés, az önellenőrzés igénye. A munkájuk során a gyermekek könnyebben elsajátítják a környezeti tárgyak adekvát használatát. Az érzékszervekre ható eszközökkel való tevékenykedés segít a gyermekeknek megérteni környezetét. Ezt megkönnyítik a speciális eszközök, hiszen a tárgyak tulajdonságainak izolálása hangsúlyossá válik.
Egyformán fontosak a tanulási folyamatban az elméleti és a gyakorlati ismeretek. Ezeknek a sorrendje tartalmakként változhat. Viszont minden elméleti ismeretet alá kell támasztani gyakorlattal, és a gyakorlatban megszerzetteknek biztosítani kell az elméleti hátteret.

A módszer legfontosabb elvei:
 • A gyermek folyamatos növekedés és változás állapotában van, és ezen változások mikéntje nagyban befolyásolható az őt körülvevő környezet által. A kicsi gyerekek tanulni akarnak. Az őket szerető és tisztelő felnőttek feladata az, hogy bátorítsák őket, lehetőséget adjanak a tanulásra, és engedjék, hogy a gyermek magától, magában tanuljon
 • A gyermek minden tudást a környezetéből "szív fel". Épp ezért a környezetét úgy kell kialakítani, hogy szabadon választhasson azon tanulási tevékenységek közül, melyre kifejlődött benne a késztetés
 • A kisgyermek nagyon sokat tanul a mozgáson keresztül, ezért nem szabad korlátozni benne, biztosítani kell neki a szabad mozgás lehetőségét. A gyermek fejlődése során különböző fázisokon megy keresztül, melyekben könnyebb elsajátítania bizonyos feladatokat, mint másko
 • A szenzomotoros (érzékszervekre és mozgásra is ható, a kettőt összekapcsoló) tevékenységek fontos szerepet játszanak a gyerekek fejlődésében. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy minden érzékszervével tanulhasson
 • Minden gyermek a saját tempójában, a saját fejlettségi szintjének megfelelő feladatokat tanuljon. A pedagógus nem kényszerítheti akaratát a gyermekre, segítő szerepet tölt be
 • Lehetőséget biztosít a gyermeknek a sikerélmény megszerzésére, az önbizalom kifejlődésére, és a további tanulás vágyának kialakulására
 • Szorongásmentes tanulási környezet megteremtése
 • Társas, kapcsolati kultúra fejlesztése
 • Megfigyelőképesség fejlesztése
 • Kreativitás, önállóság fejlesztése
 • Problémamegoldó képesség formálása
 • Együttműködés, alkalmazkodás fejlesztése

 

Az előkészített környezet a gyermekek számára

A gyermeki öntevékenységhez a környezetnek is maximálisan hozzá kell járulnia. A nyitott polcok, a gyermekek által elérhető, könnyen mozgatható eszközök, bútorok elhárítják az akadályokat a gyermek spontán tevékenysége és így a fejlődése elől. Az eszközök és a berendezési tárgyak a gyermekek méretének megfelelőek, az aktuális szenzibilis periódus figyelembe vételével állítja össze a pedagógus az eszköztárat. A környezet szép és strukturált, ami biztonságot nyújt a gyermeknek. Az eszközökből egy-egy darab található. Ezzel az eszközzel a gyermek annyit játszik, amennyit szeretne.  A szép és tiszta környezet derűt sugároz és tevékenységre serkent. Ugyanakkor ezek a szép eszközök arra is utalnak, hogy vigyázzanak rájuk a gyerekek. A külső rend Montessori szerint belső renddé formálódik a gyermekekben.
 

A módszer eszközrendszere

A rendszer egyik leghangsúlyosabb és legismertebb része a didaktikai eszközkészlete.
Az eszközökkel tevékenykedve a gyermekek saját tapasztalataik alapján ismerkedhetnek meg és tanulhatják meg a dolgok tulajdonságait, az azok közötti hasonlóságokat, különbségeket, sorba rendezésüket.
A polcokon elhelyezett eszközökből szabadon, belső motivációjuktól indíttatva, saját érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a gyermekek. Az eszköz nem a pedagógus eszköze, nem ő használja, hanem a gyermek dolgozik vele. Kísérletez, felfedez s így válik az fejlesztőeszközzé. Mindegyik eszköz egy-egy probléma elé állítja a gyermeket, amit neki meg kell oldania. Így egyidejűleg készteti cselekvésre, és a gondolkodását is fejleszti.
Az eszközök nagyon igényesek. Kialakításuknál fő szempont volt, hogy azokat a gyermek minél önállóbban tudja használni. Magukban hordozzák az önellenőrzés lehetőségét, így a gyermek a felnőtt ellenőrzése nélkül képes értékelni saját munkáját.

Összegezve

Minden gyermek adottságként rendelkezik a világ megismerési igényével, cselekvési vággyal, ezek kibontakozását csak elő kell segíteni. Ebből következik a gyermeki személyiség tisztelete, fejlődési tempójának figyelembe vétele, hiszen csak így őrizhető meg a tanulás öröme. A tanításközpontúság helyett az önálló tanulást helyezi előtérbe. Szabadságra, önfejlődésre, önállóságra nevel, azáltal, hogy figyelembe veszi a gyermek adottságait, fejlettségi szintjét, tempóját, biztosítja a problémák önálló megoldását, a felfedezés örömét.
 
Szentivánszki Enikő gyógypedagógus,  Gittlár-Tarsoly Andrea gyógypedgógus,
Magyar Gabriella gyógypedagógus


 
A BMM módszernek több olyan előnye van, amely az értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztésében különösen indokolttá teszi az alkalmazását.  Minden Montessori eszköz használata problémamegoldó gondolkodásra neveli a gyermekeket az értelmi akadályozottságokból adódó korlátaik figyelembevételével.
Montessori rendszerének egyik leghangsúlyosabb és legismertebb része a didaktikai eszközkészlete. Az eszközökkel tevékenykedve a speciális nevelésű igényű, autista  gyermekek a saját maguk tapasztalatai alapján ismerkedhetnek meg és tanulhatják meg a dolgok tulajdonságait, az azok közötti hasonlóságokat, különbségeket, sorba rendezésüket.
Az autista gyermekek  fejlesztése során a speciális eszközök használata  jelentős módon javítja problémamegoldó képességüket, matematikai jártasságukat. 
 
A Montessori-féle speciális eszközrendszer egyes elemei egymásra épülve, a következő területeken segítik a harmonikus fejlődést:

1.                 Térérzékelés, kiterjedés eszközei
2.                 A világ megismerését segítő eszközök  
3.                 Praktikus fogások és technikák gyakorlását segítő eszközök
4.                 Az írás elősegítését elősegítő eszközök
5.                 A számlálás és mérés eszközei 
bottom