Aktuális

 • 30
  JÚN 2018
  Snoezelen terápia
  Új eszközökkel gazdagodott a Snoezelen terápiás szoba
 • 31
  MÁJ 2018
  Mini Speciális Olimpia az AISB-ben a Budapest XVIII. Kerületi SOFI részvételével
  Közös játék, sport és kézműves program, Mini Speciális Olimpia megrendezésére került sor az International School of Budapest szervezésében a SOFI tanulóinak részvételével
 • 26
  ÁPR 2018
  Mezítlábas ösvény a SOFI-ban
  Az Életjel Alapítvány szervezésében mezítlábas (Kneipp) ösvény kialakítására került sor a SOFI-liget iskolaudvaron. A munkálatokat a Ford Alapítvány 70 munkatársa végezte
 • 25
  ÁPR 2018
  Integrált sportnap a SOFI-ban
  Nagysikerű integrált sportnapot tartottak a SOFI és az AISB diákjainak részvételével
 • 18
  ÁPR 2018
  Szülőklub 2018
  A Szülőklub áprilisi előadója volt Milanovich Dominika, a TASZ Egyenlőségprojekt munkatársa
 • 31
  MÁR 2018
  Legjobb dolog a táborozás
  Az Életjel Alapítvány nyaranta három alkalommal szervez táborozást a szervezet tulajdonában lévő táborhelyen, Kiskunmajsa Tajó tanyán. A diákok számos élménnyel gazdagodva térnek vissza a nyaralásról
 • 28
  MÁR 2018
  Környezetvédelmi játszóház
  Az Életjel Alapítvány 20. alkalommal szervezett környezetvédelmi játszóházat a Budapest XVIII. Kerületi SOFI diákjainak
 • 15
  OKT 2017
  Mezítlábas sétány
  Mezítlábas sétány kialakítását tervezzük
 • 6
  OKT 2017
  Auchan önkéntesek
  A Soroksári Auchanból érkezett önkéntesek szépítették iskolánkat
 • 20
  JÚN 2017
  BMM képességfejlesztő módszer
  Akkreditált képzésen vettek részt a SOFI pedagógusai az Életjel Alapítvány támogatásával
Family

Szülőklub

Érdekes programokkal, tanulságos találkozókkal és előadásokkal Önt is várja szülőklubunk.


Location

Iskola

Látogassa meg az alapítványunk által támogatott iskola weboldalát!

www.sofi.hu


Az alapítványról

Az Életjel Alapítvány a XVIII.ker.SOFI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény hátrányos körülmények között élő, tanulásban és értelmileg akadályozott tanulóinak megsegítésére alakult, szülői kezdeményezéssel,  1996-ban.  Alapítója intézményünk tanulójának édesapja, Kovács Mihály vállalkozó, aki 500000.- Ft alaptőkével kezdeményezte az alapítvány létrejöttét.

Ez a kis videó bemutatja alapítványunk legfontosabb céljait:
 A kurátorok


Csík Árpádné kuratórium elnöke (gyógypedagógus)
Kovács Mihály  (Szülő)
Batáriné Dömötör Judit (gyógypedagógus)


A Felügyelő Bizottság tagjai:

Juhász Imréné     címzetes igazgató
Hauptmann Józsefné
Dr.Mester László


Az intézmény vezetőinek, pedagógusainak régi vágya volt az alapítvány létrehozása. Fő célkitűzésünk volt, hogy segítséget nyújtsunk az intézményben tanuló gyermekek szabadidős programjainak szervezésében, táborozások, kirándulások lebonyolításában, fejlesztő eszközök beszerzésében, az önálló életvitel kialakítását segítő, és prevenciós foglalkozások működtetésében. Az alapítvány  fontos szerepet vállalt és vállal a mai napig az intézményben tanuló hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésében. Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával, egészséges életmód programok lebonyolításával biztosítja a veszélyeztetett fiatalok problémáinak megoldását.

Elvünk

Valamennyi tanuló számára egyenlő esélyt biztosítsunk az önálló életkezdéshez.  Fontosnak éreztük a megfelelő névválasztást is. 
Életjel -  jelzés a külvilág felé, hogy a mi tanulóinknak is  joga van az értékes, alkotó emberi élethez.
Az intézménybe járó gyermekek rendkívül eltérő szokásrendszerrel érkeznek az iskolába. Mások a családi hagyományok, szülői elvárások, melyek egy részét az anyagi körülmények is befolyásolják. Célunk, hogy mindazokat az értékeket erősítsük, melyek az összetartozást, a hagyományok ápolását,  a helyes viselkedésmódot jelentik számukra, és segítséget nyújtsunk a negatív megnyilvánulások kiküszöbölésében. Ehhez sok esetben a szülőket is meg kell nyerni. Hosszú évek tapasztalata bizonyítja, hogy rövid idő alatt megértik a szülők, az iskola célja a gyermek optimális  fejlesztése, segítése.

Tevékenységünk

Alapítványunk sokat tesz a másság elfogadtatásában. Az iskolai játszóházak, rendezvények keretében még jobban megismerik a gyermekek egymást, barátságok alakulnak ki, melyek segítik az oktató-nevelő munka hatékonyságát.  
Az eltelt évek alatt az Életjel Alapítvány hozzájárult ahhoz, hogy az autista, halmozottan fogyatékos, illetve tanulásban és értelmileg sérült gyermekek  úgy a tanulási idő alatt, mint a szabadidőben, boldog, kiegyensúlyozott tanulókká váljanak.

Az első jelentősebb támogatást a Televízió népszerű műsora, a Tele-mázli nyújtotta: a fődíj elnyerésével több mint másfél millió forint támogatást kaptunk, melyből elkezdhettük az alsó tagozatos iskolaépület kopár udvarának felújítását.
Ezt követően számos pályázat, rendezvény bevétele, támogatók felajánlásai, később a személyi jövedelemadó
1 %-os igénybe vétele biztosította, hogy elképzeléseinket valóra váltsuk. 

Az alapítvány támogatásával hosszú évek óta eredményesen működik az intézményben a Szülők klubja,  melynek révén segítséget nyújtunk a kerületben és a szomszédos kerületekben élő,   fogyatékos gyermekeket nevelő családok számára. A klub havi rendszerességgel ülésezik. A résztvevő szülők számára nagy segítséget jelent, hogy minden hónapban bizonyos kérdésekben (egészségügyi, gyermek-és ifjúságvédelmi, munkajogi, oktatással, elhelyezéssel stb. kapcsolatos kérdések) előadásokat, konzultációkat tartunk, szakképzett előadók részvételével.
A találkozók baráti, családias légkörben bonyolódnak le, a szülők megbeszélhetik egymással mindazokat a kérdéseket, melyek a fogyatékos gyermek nevelésével kapcsolatban felvetődnek.   A szülők megtanulják elfogadni a gyermek fogyatékosságának tényét, újraértékelik azokat az örömöket, melyeket a gyermek nevelése jelent a családban. A klub vezetője hosszú évekig, Spaller Árpád gyógypedagógus volt, aki  2006-ban könyvet adott ki, „Gyógypedagógiai ismeretek tára” címmel. A könyv hiánypótló szerepet tölt be, címszavak alatt és azokon belül mindent megmagyaráz, egyszerű nyelvezettel, elsősorban a szülők számára, mely a gyógypedagógia fogalomkörébe tartozik. A kiadvány létrejöttét a Szülőklub ihlette, mivel tapasztalható volt, milyen nagy szüksége van az információkra azoknak a szülőknek, akiknek fogyatékos gyermekük születik. A  klub jelenlegi vezetője Turcsányi Erzsébet pedagógus,  2015-ben a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.  támogatása biztosítja a forrást a Szülőklub szakszerű működtetéséhez.

Hasonlóan fontos feladata van  alapítványunknak a prevenció  vonatkozásában is.   Intézményünkben jelentős a veszélyeztetett gyermekek részaránya. A mentális sérülés következtében valamennyi tanuló veszélyeztetettnek minősül, ehhez hozzájárulnak a családi körülmények következtében tapasztalható egyéb kedvezőtlen adottságok. A szülők jelentős része munka nélküli,  jó esetben rokkantnyugdíjas, leszázalékolt. A családok egy része vidéki körülmények között él (vecsési, gyáli tanulóink is vannak). Az alkoholizmus, egyéb szenvedélybetegség sok család életét megkeseríti. Munkánk során számtalanszor tapasztaltunk és sajnos tapasztalunk a mai napig kirívó problémákat, melyek a gyermeket sújtják leginkább (nem megfelelő táplálkozás, ruházkodás, kedvezőtlen minták követése, melyek a családban előfordulnak). Fontos, hogy valamennyi pedagógus észrevegye, melyek azok a gyermekek, akik segítségre szorulnak. Munkatársaink több alkalommal vettek részt a Havanna Hét rendezvénysorozat keretében a drog-prevenciós foglalkozások lebonyolításában, melyet szívesen látogattak a környék általános iskolás tanulói.

Hasonlóan évek óta az intézmény pedagógusai bonyolítják le a Havanna Hét alkalmával az „egészséges ételek bemutatása, kóstolása, teakóstoló” programot, az egészséges életre nevelés programjának részeként, melyhez az anyagi forrást  alapítványunk biztosítja.
Az Életjel Alapítvány a tárgyi eszközök, foglalkozási eszközök állományának bővítése érdekében számos pályázathoz csatlakozik. Az intézmény rendelkezésére álló informatikai eszközök, sporteszközök,udvari fajátékok, fejlesztő   eszközök bővítését sikeres pályázatok megírásával, támogatók adományainak igénybe vételével  valósítottuk meg.

Az alsó tagozatos iskolaépület játszóudvara évek óta kopár, sőt balesetveszélyes volt. A Tele-mázli támogatásával beszerzett egyetlen  fajáték felszerelésén kívül nem volt egyéb játékra alkalmas eszköz az udvaron. Mindemellett számos hatalmasra nőtt nyárfa gyökérzete szabdalta össze a járófelületet, mely főként a mozgássérült tanulók számára jelentett állandó balesetveszélyt. Az alapítvány 2006-ban pályázati támogatást nyert a Budapest Bank Alapítványtól, melynek  következtében a  bank vezetői felfigyeltek intézményünkre, és nagyszabású akciót ajánlottak fel az iskolának. A  Budapest Bank Zrt. vezetői, alkalmazottai (esetenként több mint 200fő)  családtagjaikkal együtt négy alkalommal vonultak ki  az intézmény két épületébe, és gondos előkészítő munka eredményeként   teljes szombati műszakot töltöttek el nehéz fizikai munkával. A bank vezetői, munkatársai betonoztak, fajátékokat szereltek, festettek, parkosítottak, homokozókat építettek, melynek eredményeként ma már barátságos,  biztonságos körülmények között tölthetik tanulóink az óraközi szüneteket és a délutánokat az iskolaudvaron. A kézi munka mellett jelentős anyagi támogatással biztosították a munkálatok sikeres kivitelezését, a „Törődés napja” program keretében.
          


 

Ez utóbbi tette többek között lehetővé, hogy az intézmény korábban balesetveszélyes iskolaudvara megszépüljön. A kézi munka mellett jelentős támogatás is segítette a munkálatok sikeres kivitelezését. Nagy örömünkre,  az önkéntes munkára jelentkező cégek évről-évre megkeresik iskolánkat,  hogy tovább szépítsék az intézmény külső-és belső környezetét.
Ma már elmondható, hogy a Havanna lakótelep egyik legszebb iskolaudvara a miénk, ahol korszerű fajátékokkal, kulturált körülmények között tudják eltölteni a gyermekek a szabadidőt. Az udvari fajátékok karbantartását, felújítását, esetenként cseréjét a   Városgazda XVIII. ker. Nonprofit Kft biztosította, melyet ezúton is megköszönünk.

Az év vállalati önkéntes programja” díjat első alkalommal a Budapest Bank kapta a Törődés napja rendezvénysorozat elismeréseként, melyre mi is nagyon büszkék vagyunk.
Az alapítvány fontos feladata, hogy segítséget nyújtson a szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában. A nehéz körülmények között élő családok gyermekeinek – a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnökök javaslata alapján az alapítvány hozzájárul táborozások, kirándulások költségeinek fedezéséhez.  Így valamennyi tanuló számára biztosított évenként legalább egy alkalommal a több napos nyaralás, de egyes diákok több tábor programjába is bekapcsolódhatnak. Az alapítvány segíti a nyári judo-tábor eredményes működtetését is, ahol a sérült és ép fiatalok integrált nyaraltatását, sportolását biztosítja a Kassa SE – Juhász József gyógypedagógus szaktanár irányításával.
Nagy segítséget jelentett  intézményünknek, hogy 2007-ben a Kiskunmajsai Önkormányzat Képviselő Testülete lehetővé tette a Tajó tanyán lévő volt iskolaépület táborhellyé történő átalakítását. Az Életjel Alapítvány számos pályázat sikeres hasznosításával lehetővé tette, hogy a hálószobák, a konyha, zuhanyozó, közös helyiség kialakításával, berendezésével megfelelő feltételek legyenek a táboroztatáshoz. A fogyatékos gyermekek, fiatalok számára a szülőktől való néhány napos elszakadás még nagyobb jelentőségű, mint  a többségi iskolában tanuló fiataloknak. A szülők gyakran teljesen kiszolgálják, vagy esetenként elutasítják a sérült gyermeket, nem segítik az önállóság, önkiszolgálás érvényesülését. A tábori körülmények lehetővé teszik a közösségi értékek kialakítását, az önállóság fejlesztését, nem utolsó sorban a szülők számára is biztosíthatnak néhány napot a kikapcsolódásra.Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a roma gyermekeket is bevonjuk a táboroztatás élményeibe. Tapasztalható, hogy a roma szülők – féltésből, esetenként anyagi körülményeik miatt  – nem engedik gyermekeiket több napos programokra, esetenként még az egy napos kirándulásokat is megtagadják. Sok türelemmel, beszélgetéssel, mára elértük, hogy csak egy-két család zárkózik el a táboroztatástól, mivel megtapasztalták a szülők, hogy a programok során nem éri bántódás gyermeküket, és számos élményt szereznek, melyre más esetben nincs lehetőségük.
Alapítványunk és a Lions Klub Pestszentlőrinc Egyesület   tíz alkalommal szervezett jótékonysági bált célkitűzéseinek megvalósításához.   A rendezvény bevételét az adott oktatási évben fontosnak tartott feladataink megvalósítására fordítottuk.   
A bálok minden alkalommal gyönyörű nyitótánccal indulnak, melynek betanítását hosszú évek óta Klinda Dénes szakképzett táncpedagógus  biztosítja. Büszkék vagyunk arra, hogy   tanítványaink táncukkal felveszik a versenyt a többségi intézmények tanulóival szemben is. A hagyományos és modern táncokat nagy sikerrel mutatják be diákjaink  kerületi rendezvényeken, fővárosi versenyeken, iskolanapokon és iskolai rendezvényeken is. Ma már tartalmas jelmeztárunk van a fellépések színvonalas lebonyolításának biztosításához


Az Életjel Alapítvány anyagi forrásai biztosítják, hogy a kiemelkedő eredményeket elért sportolóink 2001 óta részt vegyenek a Speciális Olimpia Nyári és Téli Világjátékok valamennyi világversenyén. Az Életjel Alapítvány támogatására a  részvételi díj, sportfelszerelések ,  edzések, edzőtáborok költségeinek fedezésére nagy szükség van minden verseny alkalmával.   
A szabadidős programok egy részének szervezését, lebonyolítását szintén az Életjel Alapítvány biztosítja. 18 éves hagyománya van a „Történelmi játszóház” rendezvénysorozatnak, melynek keretében az iskola tanulói játékos formában ismerkednek meg különböző népek kultúrájával, hagyományaival,   de sor került az évek során az energiahordozókkal, egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések megismerésére is.   Más rendezvények célja a hagyományőrzés, a népi hagyományok megismerése, egyes kézműves technikák elsajátítása. A húsvéti, adventi játszóházak alkalmával számos érdekes foglalkozás lebonyolítására kerül sor (pl. Kiszebáb égetés, karácsonyi népszokások, téltemető játékok stb.Az alapítvány teljes egységben tevékenykedik a XVIII. Kerületi SOFI-val, részt vesz a kerületi civil szervezetek közös munkájában. Rendezvények lebonyolítása során a Kondor Béla Közösségi Ház,  a Rózsa Ferenc Művelődési Ház, valamint a Bókay Kert KHT. intézményei nyújtanak segítséget.

Ezúton is megköszönjük   támogatóink  önzetlen adományait, mellyel hozzájárultak célkitűzéseink megvalósításához.
 bottom